OŚWIADCZENIE WOLI – infografika i przykładowe tłumaczenie

OŚWIADCZENIE WOLI – infografika i przykładowe tłumaczenie

Przy okazji proszę zwrócić uwagę na różnicę między INTENT (rzeczownik) a INTEND (czasownik). Od czasownika TO INTEND pochodzi także drugi rzeczownik: INTENTION.

 
Przykładowe tłumaczenie:

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd XXX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 15 niniejszym upoważnia pana Pawła Przykładowego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Językowej 1, legitymującego się dowodem osobistym o numerze 12345, do negocjowania i zawierania umów z YYY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przykładowej 1, a także do przyjmowania i składania wszelkich oświadczeń woli w relacjach kontraktowych z YYY S.A. z siedzibą w Warszawie.

POWER OF ATTORNEY

The Management Board of XXX Sp. z o.o. (limited liability company) with its registered office in Warsaw at the following address: Al. Armii Ludowej 15 hereby authorises Mr. Paweł Przykładowy, domiciled in Warsaw at the following address: ul. Językowa 1, holder of ID Card No. 12345, to negotiate and conclude contracts with YYY S.A. (joint stock company) with its registered office in Warsaw, at the following address: ul. Przykładowa 1, as well as to accept and make any declarations of intent in the contractual relations with YYY S.A. with its registered office in Warsaw.

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję