Odpowiedź i terminologia: Z TYTUŁU, NA RZECZ, CO DO

Art. 345. § 2. Finansowanie następuje na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do odsetek otrzymywanych przez spółkę oraz zabezpieczeń ustanowionych na rzecz spółki z tytułu udzielonych pożyczek lub wypłaconych zaliczek, a także po zbadaniu wypłacalności dłużnika.

Art. 345. § 2. The financing shall be on an arm’s length basis, in particular as to interest received by the company and security established for the benefit of the company on account of loans granted or advances paid, as well as after verifying solvency of the debtor.

na warunkach rynkowychon an arm's length basis
w szczególnościin particular
w odniesieniu do / co doas to / with regard to / with respect to
odsetkiinterest (NIGDY: interests!)
zabezpieczeniesecurity
na rzecz for the benefit of
z tytułu on account of
pożyczkaloan
zaliczkaadvance
wypłacalność solvency
dłużnikdebtor / obligor

Poniżej grafika dla przypomnienia. HAVE A LOOK – KEEP IN MIND – USE IN PRACTICE and have a nice weekend 🙂

LEGAL ENGLISH EXPERT - infografika_8 - co do, z tytułu


Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie wpisy są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję