Jaki przyimek po „to appeal”? Co to znaczy „to quash”? + 25 innych słówek

Jaki przyimek po „to appeal”? Co to znaczy „to quash”? + 25 innych słówek

Istnieją 3 poprawne sposoby używania czasownika „to appeal” widoczne na powyższej infografice oraz w zdaniach z prawa brytyjskiego, które wybrałam dla Was jako autentyczne przykłady użycia tych struktur (wyróżnione na czerwono).

Jako że wybrane przeze mnie fragmenty z prawa brytyjskiego zawierają też wiele innych ciekawych słówek i wyrażeń, postanowiłam wykorzystać tę okazję, by nauczyć Was jeszcze więcej 🙂 Pod fragmentami znajdziecie tabelę z słówkami/wyrażeniami wyróżnionymi na niebiesko w zdaniach, dodatkowe infografiki, a jeszcze niżej fiszki do nauki i przećwiczenia słówek/wyrażeń z tabeli i infografik.

Excerpt from Counter-Terrorism and Security Act 2015:

„Right of appeal

1 (1) An individual who has been convicted of an offence under section 10(1) or (3) may appeal against the conviction if—

(a) a temporary exclusion order is quashed, and

(b) the individual could not have been convicted had the quashing occurred before the proceedings for the offence were brought. (…)

When the right of appeal arises

3 (1) The right of appeal under this Schedule does not arise until there is no further possibility of an appeal against

(a) the decision to quash the temporary exclusion order, notice or permitted obligation (as the case may be), or

(b) any decision on an appeal made against that decision.

(2) In determining whether there is no further possibility of an appeal against a decision of the kind mentioned in sub-paragraph (1), any power to extend the time for giving notice of application for leave to appeal, or for applying for leave to appeal, must be ignored.”

przestępstwo

 unieważnić

wszczęcie

USTALIĆ

Excerpt from Criminal Appeal Act 1968:

„Appeals in cases of contempt of court.

(1) A person who wishes to appeal under section 13 of the Administration of Justice Act from any order or decision of the Crown Court in the exercise of jurisdiction to punish for contempt of court shall give notice of appeal in such manner as may be directed by rules of court.

(2) Notice of appeal shall be given within twenty-eight days from the date of the order or decision appealed against.

(3) The time for giving notice under this section may be extended, either before or after its expiry, by the Court of Appeal.]

(1)The Court of Appeal may [subject to section 25 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994] if they think fit,—

(a) grant an appellant bail pending the determination of his appeal; or

(b) revoke bail granted to an appellant by the Crown Court under paragraph (f) of section 81(1) of the Supreme Court Act 1981 [or paragraph (a) above]; or

(c) vary the conditions of bail granted to an appellant in the exercise of the power conferred by [either of those paragraphs]

(2) The powers conferred by subsection (1) above may be exercised—

(a) on the application of an appellant; or

(b) if it appears to the registrar of criminal appeals of the Court of Appeal (hereafter referred to as “the registrar”) that any of them ought to be exercised, on a reference to the court by him]”

 w ciągu 10 dni od

jak są uzna za stosowne

Excerpt from Civil Procedure (Amendment) Rules 2000:

„(1) Where a judgment or order is given or made in a claim on the group register in relation to one or more GLO issues—

(a) that judgment or order is binding on the parties to all other claims that are on the group register at the time the judgment is given or the order is made unless the court orders otherwise; and

(b) the court may give directions as to the extent to which that judgment or order is binding on the parties to any claim which is subsequently entered on the group register.

(2) Unless paragraph (3) applies, any party who is adversely affected by a judgment or order which is binding on him may seek permission to appeal the order.

(3) A party to a claim which was entered on the group register after a judgment or order which is binding on him was given or made may not—

(a) apply for the judgment or order to be set aside (gl), varied or stayed(gl); or

(b) appeal the judgment or order,

but may apply to the court for an order that the judgment or order is not binding on him.”

 wiązać

co do

1.convicted ofskazany za
2.offenceprzestępstwo
3.to quash / to set asideunieważnić
4.to bring proceedingswszcząć postępowanie
5.as the case may bew zależności od przypadku
6.to determineustalić / określić
7.to extend the time forprzedłużyć termin na
8.leave to appealpozwolenie na wniesienie apelacji (zwykle udzielane przez ten sąd, do którego ma być wniesiona apelacja)
9.application for leave to appealwniosek o udzielenie pozwolenia na wniesienie apelacji
10.contempt of courtobraza sądu
11.within twenty-eight days fromw ciągu dwudziestu ośmiu dni od
12.subject toz zastrzeżeniem
13.if they think fitjeśli uznają to za stosowne
14.appellantstrona wnosząca apelację
15.to grant bailudzielić zgody na zwolnienie z tymczasowego aresztu za poręczeniem majątkowym / kaucją
16.pending the determination of appeal w oczekiwaniu na rozpoznanie apelacji
17.to revoke bailodwołać zgodę na zwolnienie z tymczasowego aresztu za poręczeniem majątkowym / kaucją
18.to vary the conditions of bailzmienić warunki zwolnienia z tymczasowego aresztu za poręczeniem majątkowym / kaucją
19.in the exercise of the power conferred byw wykonaniu uprawnienia nadanego przez
20.on the application ofna wniosek
21.binding on the partieswiążący dla stron
22.as to co do
23.subsequentlynastępnie
24.to adversely affectniekorzystnie wpływać
25.to seek permissionubiegać się o pozwolenie
Poćwicz na fiszkach do skutku wyrażenia z tabeli (czyli wyróżnione wyrażenia z cytowanych fragmentów) PLUS wyrażenia z infografik:
SKAZANY NA
CONVICTED OF
PRZESTĘPSTWO
OFFENCE
TO QUASH / TO SET ASIDE
WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE
TO BRING PROCEEDINGS
W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU
AS THE CASE MAY BE
USTALIĆ / OKREŚLIĆ
TO DETERMINE
PRZEDŁUŻYĆ TERMIN NA
TO EXTEND THE TIME FOR
POZWOLENIE NA WNIESIENIE APELACJI (UDZIELANE PRZEZ TEN SĄD, DO KTÓREGO MA BYĆ WNIESIONA APELACJA)
LEAVE TO APPEAL
WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WNIESIENIE APELACJI
APPLICATION FOR LEAVE TO APPEAL
CONTEMPT OF COURT
W CIĄGU DWUDZIESTU OŚMIU DNI OD
WITHIN TWENTY-EIGHT DAYS FROM
Z ZASTRZEŻENIEM
SUBJECT TO
JEŚLI UZNAJĄ TO ZA STOSOWNE
IF THEY THINK FIT
STRONA WNOSZĄCA APELACJĘ
APPELLANT
UDZIELIĆ ZGODY NA ZWOLNIENIE Z TYMCZASOWEGO ARESZTU ZA PORĘCZENIEM MAJĄTKOWYM / KAUCJĄ
TO GRANT BAIL
W OCZEKIWANIU NA ROZPOZNANIE APELACJI
PENDING THE DETERMINATION OF APPEAL
ODWOŁAĆ ZGODĘ NA ZWOLNIENIE Z TYMCZASOWEGO ARESZTU ZA PORĘCZENIEM MAJĄTKOWYM / KAUCJĄ
TO REVOKE BAIL
ZMIENIĆ WARUNKI ZWOLNIENIA Z TYMCZASOWEGO ARESZTU ZA PORĘCZENIEM MAJĄTKOWYM / KAUCJĄ
TO VARY THE CONDITIONS OF BAIL
W WYKONANIU UPRAWNIENIA NADANEGO PRZEZ
IN THE EXERCISE OF THE POWER CONFERRED BY
NA WNIOSEK
ON THE APPLICATION OF
WIĄŻĄCY DLA STRON
BINDING ON THE PARTIES
CO DO
AS TO
NASTĘPNIE
SUBSEQUENTLY
NIEKORZYSTNIE WPŁYWAĆ
TO ADVERSELY AFFECT
UBIEGAĆ SIĘ O POZWOLENIE
TO SEEK PERMISSION
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję