Jak dobry prawnik by to napisał? Jak dobry tłumacz by to przetłumaczył?

Jak dobry prawnik by to napisał? Jak dobry tłumacz by to przetłumaczył?

Dzięki mojej współpracy z kancelarią Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy Adwokaci Spółka Partnerska masz możliwość zobaczyć fragment listu intencyjnego sporządzony w języku polskim przez ww. kancelarię i przetłumaczony przeze mnie na język angielski.

W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy Stronami co do zakresu i sposobu realizacji Listu Intencyjnego, wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia polubownego rozwiązania przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zgodnie z regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie złożenia pozwu.

Should any disputes arise between the Parties as to the scope and method of performance of the Letter of Intent, they shall be resolved amicably, and should amicable resolution prove not possible, they shall be resolved by the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in compliance with the rules and regulations of the said Court in force as of the date of filing the complaint.

Niniejszy List Intencyjny zostaje zawarty na czas określony, do dnia 1 października 2015 r.

This Letter of Intent is concluded for a fixed term, by 1 October 2015.

Wszelkie zmiany Listu Intencyjnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Any amendments to the Letter of Intent shall be made in writing under the penalty of nullity.

List Intencyjny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

This Letter of Intent has been drawn up in two identical counterparts, one for each Party.

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję