Jak dobry prawnik by to napisał? Jak dobry tłumacz by to przetłumaczył?

Jak dobry prawnik by to napisał? Jak dobry tłumacz by to przetłumaczył?

Dzięki mojej współpracy z kancelarią Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy Adwokaci Spółka Partnerska masz dziś możliwość zobaczyć fragment umowy sporządzony w języku polskim przez ww. kancelarię i przetłumaczony przeze mnie na język angielski.

Klauzula salwatoryjna.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu, takie orzeczenie pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w mocy.

Severability.

Should any provision hereof be deemed invalid or unenforceable as a result of a final and non-appealable ruling of a court or another competent authority, such ruling shall not affect the validity of the remaining provisions hereof, which shall remain in force.

Pozostałe Zapewnienia.

Strony sporządzą i dostarczą takie dodatkowe dokumenty oraz podejmą takie dodatkowe działania, jakie mogą okazać się niezbędne dla realizacji celów i zamierzeń niniejszej Umowy. Ponadto, w przypadku, gdyby z wniosku Spółki X wszczęte były jakiekolwiek postępowania przeciwko Spółce Y, jej przedstawicielom, członkom władz, wspólnikom, pracownikom, czy innym osobom powiązanym w sposób faktyczny lub prawny ze Spółką Y, Spółka X zobowiązuje się cofnąć takie wnioski i wnieść o umorzenie takich postępowań.

Other warranties.

The Parties shall draw up and deliver such additional documents and take such additional actions as may prove necessary to accomplish the objectives and intent hereof. Furthermore, should any proceedings be initiated upon petition of Company X against Company Y, its representatives, members of its corporate bodies, shareholders, employees or other persons related in a factual or legal way to Company Y, Company X undertakes to withdraw such petitions and request discontinuance of such proceedings.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Nowe hasła w słowniku
i nowe wpisy na blogu
są dodawane
każdego tygodnia
PREZENT za zapisanie się na newsletter
50 ZDAŃ PO ANGIELSKU
PRZYDATNYCH DLA PRAWNIKA PODCZAS ROZMOWY Z KLIENTEM (TABELE, AUDIO, FISZKI, TEST)
Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW. Przez ponad 10 lat prowadziła w Warszawie biuro tłumaczeń prawniczych i stacjonarną szkołę Legal English „Transkrypt”. Aktualnie mieszka w Kanadzie i studiuje prawo na University of Toronto, kontynuując z nieustającą pasją nauczanie polskich prawników i tłumaczy online. www.facebook.com/transkrypt www.instagram.com/legalenglishexpert