Jak dobry prawnik by to napisał? Jak dobry tłumacz by to przetłumaczył?

Jak dobry prawnik by to napisał? Jak dobry tłumacz by to przetłumaczył?

Dzięki mojej współpracy z kancelarią Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy Adwokaci Spółka Partnerska masz możliwość zobaczyć fragment umowy zbycia udziałów sporządzony w języku polskim przez ww. kancelarię i przetłumaczony przeze mnie na język angielski.

Wspólnicy dołożą wszelkich starań, aby jednomyślnie podejmować uchwały Zgromadzenia Wspólników, a w szczególności Wspólnicy zobowiązują się do jednomyślnego podejmowania uchwał niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Umowy.

The Shareholders shall make every effort to unanimously pass resolutions of the General Meeting, and in particular the Shareholders undertake to unanimously pass resolutions necessary for the implementation of the provisions hereof.

Zgromadzenie Wspólników będzie ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli stawią się na nim, w dacie i miejscu wskazanym w pierwszym zaproszeniu, wysłanym przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej 80% wszystkich udziałów.

The General Meeting shall be valid and capable of passing binding resolutions if the Shareholders or their proxies representing at least 80% of all the shares are present at such a meeting at the date and venue specified in the first invitation sent with at least 14 days’ notice.

W przypadku braku kworum po pierwszym zwołaniu Zgromadzenia, Zarząd zwoła kolejne Zgromadzenie wysyłając zaproszenia do Wspólników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

In the case of the lack of quorum after the first convening of the Meeting, the Management Board shall convene another Meeting by sending invitations to the Shareholders with at least 14 days’ notice.

Tak zwołane Zgromadzenie będzie ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim głosów.

A Meeting so convened shall be valid and capable of passing resolutions regardless of the number of votes represented at such a Meeting.

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję