HEREIN – ćwiczenie z mojej książki

HEREIN – ćwiczenie z mojej książki

Dziś ćwiczenie z mojej książki Advanced Legal English for Polish Purposes.

This exercise provides sentences in Polish and their translations into English. For
each sentence, first underline in the Polish version the phrase corresponding to
the word in bold in the English version. Then specify a plain language equivalent
(in English) of the word in bold.

1. EXCERPT FROM AN ACT:
Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia
w życie niniejszej Ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe z zastrzeżeniem
ust. 2–5.
Notwithstanding paragraphs 2–5, the provisions in force to date shall apply
to cases instituted and not completed by a final decision by the date of entry into
force hereof.
Plain Language equivalent: ………………………………………………………

2. EXCERPT FROM A CONTRACT:
Spółka X reprezentowana w niniejszej Umowie przez Pana Y – pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 sierpnia 2011 roku,
stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.
Company X represented herein by Mr. Y, attorney-in-fact acting under
the power of attorney of 1 August 2011 attached hereto.
Plain Language equivalent (herein): ………………………………………………
Plain Language equivalent (hereto): ………………………………………………

3. EXCERPT FROM A CONTRACT:
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej
Umowy lub z nią związanego Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć
spór polubownie w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia przez jedną Stronę
drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia o zaistnieniu sporu.
Should any dispute arise herefrom or in connection herewith, the Parties
shall make every effort to settle the dispute amicably within 30 days from the date
of one Party’s service on the other Party of a written notice about the dispute
occurrence.
Plain Language equivalent (herefrom): ……………………………………………
Plain Language equivalent (herewith): ……………………………………………

4. Przedmiotowe upoważnienie ma charakter ogólny tj. ogólnie upoważnia
do dokonywania poszczególnych rodzajów opisanych w nim czynności w zakresie
ustalania lokalizacji inwestycji w trybie art. 9.
The authorisation concerned is general i.e. it in general authorises performance
of individual types of acts described therein in respect of determining
the location of an investment project under Article 9.
Plain Language equivalent: ………………………………………………………

5. Najemca będzie płacić Wynajmującemu z tytułu prawa do wyłącznego
korzystania z Przedmiotu Najmu miesięczny czynsz podstawowy za każdy miesiąc
kalendarzowy Okresu Najmu lub proporcjonalnie za jego część.
The Tenant shall pay to the Landlord on account of exclusive use of the Object
of the Tenancy a monthly base rent for every calendar month of the Tenancy
Term or a proportionate part thereof.
Plain Language equivalent: ………………………………………………………

ROZWIŃ, BY WYŚWIETLIĆ ODPOWIEDZI
  1. hereof – niniejszej Ustawy / of this Act
  2. herein – w niniejszej Umowie / in this Contract; hereto – do niniejszej Umowy / to this Contract
  3. herefrom – z niniejszej Umowy / from this Contract; herewith – z nią / with this Contract
  4. therein – w nim / in it / in the authorisation
  5. thereof – jego / of it / of the calendar month


KUPUJĄC KSIĄŻKĘ „ADVANCED LEGAL ENGLISH FOR POLISH PURPOSES” W PAKIECIE Z MOJĄ DRUGĄ KSIĄŻKĄ „INFOGRAPHIC LEGAL ENGLISH”, OTRZYMASZ GRATIS KOMPLEKSOWE SZKOLENIE ONLINE Z LEGALESE, CZYLI WŁAŚNIE WYRAŻEŃ TYPU HEREIN, HEREOF, HEREUNDER, THEREIN, THEREWITH ITP.:

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję