Co kodeks pracy mówi o dyskryminacji? Jak to prawidłowo wyrazić po angielsku?

Co kodeks pracy mówi o dyskryminacji? Jak to prawidłowo wyrazić po angielsku?

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, w którym w ciekawej formie graficznej przedstawiłam słowa i przykłady związane z dyskryminacją, poniżej znajdziecie moją propozycję tłumaczenia art. 113 kodeksu pracy:

Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Art. 113. Any discrimination in respect of employment, direct or indirect, in particular because of sex, age, disability, race, religion, nationality, political views, union membership, ethnic origins, denomination, sexual orientation, as well as because of employment for a fixed or indeterminate term or on a full-time or part-time basis, shall be inadmissible.

NA KOŃCU WPISU ZNAJDZIECIE FISZKI DO POĆWICZENIA WSZYSTKICH WYRAŻEŃ Z POWYŻSZEGO TŁUMACZENIA

W oryginalnych angielskich i amerykańskich aktach prawnych występują m.in. następujące odpowiedniki wyrażenia „dyskryminacja ze względu na …”:

  • „discrimination because of …” (UK Equality Act 2010)
  • „discrimination on grounds of …” (UK Employment Equality (Age) Regulations 2006)
  • „discrimination on the ground of …” (US Code of Federal Regulations)
  • „discrimination on the basis of …” (US Code)
  • „discrimination based on …” (Louisiana State Constitution)

Określenie „discrimination in respect of employment”, którego użyłam jako odpowiednik „dyskryminacja w zatrudnieniu” występuje w US Code.

Przy okazji przypominam dobre odpowiedniki na umowę na czas oznaczony / określony i na czas nieoznaczony / nieokreślony:

Podsumowując, oto słówka do zapamiętania na dzisiaj:

dyskryminacja w zatrudnieniu discrimination in respect of employment
bezpośrednidirect
pośredniindirect
w szczególnościin particular
dyskryminacja ze względu na ...discrimination because of / on grounds of / on the ground of / on the basis of / based on
płećsex / gender
wiekage
niepełnosprawnośćdisability
rasarace
religiareligion
narodowośćnationality
przekonania politycznepolitical views
przynależność związkowaunion membership
pochodzenie etniczneethnic origins
wyznaniedenomination
orientacja seksualnasexual orientation
na czas określonyfor a fixed term / for a definite term
na czas nieokreślony for an indeterminate term / for an indefinite term
w pełnym wymiarze czasu pracyon a full-time basis
w niepełnym wymiarze czasu pracy on a part-time basis
niedopuszczalnyinadmissible

I na koniec moje, i mam nadzieję Wasze, ulubione fiszki do poćwiczenia wszystkich wyrażeń z tabeli:

DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU
DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT
BEZPOŚREDNI
DIRECT
POŚREDNI
INDIRECT
W SZCZEGÓLNOŚCI
IN PARTICULAR
DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA ...
DISCRIMINATION BECAUSE OF / ON GROUNDS OF / ON THE GROUND OF / ON THE BASIS OF / BASED ON
SEX / GENDER
WIEK
AGE
RASA
RACE
RELIGIA
RELIGION
NARODOWOŚĆ
NATIONALITY
PRZEKONANIA POLITYCZNE
POLITICAL VIEWS
PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWA
UNION MEMBERSHIP
POCHODZENIE ETNICZNE
ETHNIC ORIGINS
WYZNANIE
DENOMINATION
ORIENTACJA SEKSUALNA
SEXUAL ORIENTATION
NA CZAS OKREŚLONY
FOR A FIXED TERM / FOR A DEFINITE TERM
NA CZAS NIEOKREŚLONY
FOR AN INDETERMINATE TERM / FOR AN INDEFINITE TERM
W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
ON A FULL-TIME BASIS
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
ON A PART-TIME BASIS
INADMISSIBLE
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję