50 zdań po angielsku przydatnych dla prawnika podczas rozmowy z klientem

50 zdań po angielsku przydatnych dla prawnika podczas rozmowy z klientem

Mecenas Przykład odbył spotkanie z anglojęzycznym klientem w sprawie umowy.
Podczas tej rozmowy użył m.in. następujących zdań:

1I will be glad to draw up the contract for you.Z przyjemnością sporządzę dla Pana tę umowę.
2Please describe the subject matter of the contract in detail.Proszę opisać szczegółowo przedmiot umowy.
3Apart from the provisions we’ve just discussed, the contract will contain some standard clauses, such as: confidentiality, entire agreement, severability, non-competition, term and termination.Oprócz postanowień, które właśnie omówiliśmy, umowa będzie zawierać pewne standardowe klauzule, takie jak: poufność, całość porozumienia, klauzula salwatoryjna, zakaz konkurencji, okres obowiązywania i rozwiązanie.
4Would you like the contract to be for a fixed or indeterminate term?Czy chce Pan, aby umowa była na czas oznaczony czy nieoznaczony?
5Ok, to make sure that everything’s correct, let’s have a look once again at the specification of the parties: Przykładowa Sp. z o.o. (limited liability company) with its registered office in Warsaw at the following address: ul. Marszałkowska 1 (00-632 Warszawa), entered into the register of enterprises of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw under KRS No. (National Court Register No.) 111, having share capital of PLN 100,000, NIP No. (Tax ID No.) 111, REGON No. (Statistical ID No.) 111, hereinafter referred to as “the Company”. Is that right?Ok, żeby się upewnić, że wszystko jest poprawnie, zerknijmy raz jeszcze na komparycję: Przykładowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 (00-632 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 111, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł, NIP 111, REGON 111, zwana dalej „Spółką”. Czy to się zgadza?
6Will you sign the contract in person or will somebody represent you?Czy podpisze Pan umowę osobiście czy ktoś będzie Pana reprezentował?
7Let’s determine the value of the non-monetary consideration.Określmy wartość świadczenia niepieniężnego.
8Should the price be denominated in zloty or euro?Czy cena będzie wyrażona w złotych czy w euro?
9Let us consider what representations and warranties they should make.Zastanówmy się, jakie oświadczenia i zapewnienia powinni złożyć.
10Will this contract supersede all prior agreements?Czy ta umowa zastąpi wszelkie wcześniejsze porozumienia?
11I assume that we’ve discussed all important issues in detail, am I right? Or is there anything you would like to add?Zakładam, że szczegółowo omówiliśmy wszystkie istotne kwestie, czy mam rację? A może jest coś, co chciałby Pan dodać.
12That’s of vital importance! Thank you for mentioning it now.To niezmiernie ważne! Dziękuję, że wspomniał Pan o tym teraz.
13Should we stipulate that any amendments to the contract have to be in writing under the penalty of nullity? Czy powinniśmy zastrzec, że wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności?
14It’s up to you, but if I may recommend something...To zależy od Pana, ale jeśli mogę coś zarekomendować...
15I couldn’t agree more. We have to take some security measures.Zgadzam się całkowicie. Musimy podjąć pewne środki bezpieczeństwa.
16I must warn you that some problems may arise in that respect.Musze Pana ostrzec, że mogą się pojawić pewne problemy w tym zakresie.
17When the contract is ready, I will send it to you for your perusal.Kiedy umowa będzie gotowa, prześlę ją Panu do wglądu.
18In the meantime, if you have any additional questions, just give me a call.W międzyczasie gdyby miał Pan jakieś dodatkowe pytania, proszę po prostu do mnie zadzwonić.
19Sometimes I may not answer your calls, especially when I'm in court, but if this is the case, call my secretary and tell her if you want me to call you back or to arrange another meeting.Czasem mogę nie odbierać Pana telefonów, zwłaszcza kiedy będę w sądzie, ale gdyby się tak zdarzyło, proszę zadzwonić do mojej sekretarki i powiedzieć jej, czy chce Pan, żebym oddzwonił czy żebyśmy się umówili na kolejne spotkanie.
20I can accompany you during the negotiations of the draft contract with your counterparty, if you want.Mogę Panu towarzyszyć podczas negocjacji projektu umowy z Pana kontrahentem, gdyby Pan chciał.

To tylko część wpisu. Dostęp do pozostałej części jest płatny. Zobacz kolejne 30 zdań, które Mecenas Przykład wypowiedział, kiedy negocjował umowę oraz kiedy dowiedział się o jej naruszeniu.

EDIT 01.06.2017 r.: OD DZISIAJ TEN WPIS DOSTĘPNY JEST W CAŁOŚCI BEZPŁATNIE JAKO PREZENT ZA ZAPISANIE SIĘ NA NEWSLETTER.
ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Za 11 zł otrzymasz:

dostęp do pozostałej części wpisu (kolejnych 30 zdań po angielsku i po polsku w dwóch tabelach),

 – dostęp do 50 pytań testowych (wypełnianie luk), dzięki którym możesz nauczyć się kluczowych terminów ze zdań,

– dostęp do 50 fiszek, dzięki którym możesz nauczyć się wszystkich 50 zdań w całości,

nagranie audio wszystkich 50 angielskich zdań przygotowane przez native speakera (9 min.),

– nagranie wideo (11 min.), na którym wyjaśniam po polsku, jak przetłumaczyć na angielski karę umowną oraz rejestr przedsiębiorców i jakie niuanse się z tym wiążą.

Dostęp przysługuje jednej osobie fizycznej i jest udzielany na okres 2 miesięcy. Paragon przesyłamy mailem. Płatności są bezpiecznie obsługiwane przez transferuj.pl/tpay.com. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu. Proces zakupu trwa dosłownie chwilę, a jedyne wymagane dane to adres e-mail. Podany adres e-mail nie będzie dodany do żadnej listy mailingowej ani udostępniony jakimkolwiek innym podmiotom. Dane przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności.

EDIT 01.06.2017 r.: OD DZISIAJ TEN WPIS DOSTĘPNY JEST W CAŁOŚCI BEZPŁATNIE JAKO PREZENT ZA ZAPISANIE SIĘ NA NEWSLETTER.
ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści11.00 zł
Anuluj


Wszelkie prawa zastrzeżone © Anna Młodawska 2018. Wszystkie wpisy w dziale FREEBBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję