3 zdania do tłumaczenia – 20 ważnych terminów do zapamiętania

3 zdania do tłumaczenia – 20 ważnych terminów do zapamiętania

TWOJE ZADANIE NA DZIŚ:

 1. Spróbuj samodzielnie przetłumaczyć 3 zdania.
 2. Przeczytaj moje tłumaczenie, porównaj ze swoim, pamiętając, że istnieje wiele poprawnych możliwości (niektóre dodatkowe opcje są podane w tabelce poniżej), oraz sekcję „Warto wiedzieć”.
 3. Przeczytaj 20 terminów w tabelce.
 4. Poćwicz te 20 terminów na fiszkach.

 

Ad. 1 Spróbuj samodzielnie przetłumaczyć 3 zdania.

Przewodniczący oświadczył, że przy wymaganym kworum Uchwałę nr 1 przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tzn. za uchwałą oddano 10 głosów, co stanowi 100% oddanych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

Uchwała nr 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Ad. 2 Przeczytaj moje tłumaczenie, porównaj ze swoim, pamiętając, że istnieje wiele poprawnych możliwości (niektóre dodatkowe opcje są podane w tabelce poniżej), oraz sekcję „Warto wiedzieć”.

Przewodniczący oświadczył, że przy wymaganym kworum Uchwałę nr 1 przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tzn. za uchwałą oddano 10 głosów, co stanowi 100% oddanych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

The Chairman stated that, having the required quorum, Resolution No. 1 had been adopted unanimously on a show of hands i.e. 10 votes had been cast in favour of the resolution, which accounts for 100% of the votes cast, with no votes abstaining and no votes against.

Uchwała nr 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Resolution No. 1 is set out as Appendix No. 1 to these Minutes.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

There being no other business, the Chairman closed the Extraordinary General Meeting.

Warto wiedzieć:
 • Jeśli piszesz np. „Resolution No. 1”, „Appendix No. 1”, „Article 1”, „Section 1” itp., nie wstawiasz z przodu „the”.
 • Skrót od „number”: „No.” może być też pisany bez kropki, czyli „No 1” – tak często jest np. w tekstach unijnych.
 • Skrót „i.e.” pochodzi od łacińskiego „id est”, ale ta pełna forma jest rzadko używana.
 • Czasownik „to cast” jest nieregularny i odmienia się „cast – cast – cast”.
 • Słowo „minutes” jako „protokół” jest zawsze w liczbie mnogiej.
 • Oprócz sformułowania „there being no other business”, warto znać też „AOB”, czyli „Any other business”, które czasem jest punktem w porządku obrad (ang. „agenda of a meeting”) i odpowiednikiem polskiego sformułowania „Wolne wnioski” lub „Różne (sprawy)” / „Inne (sprawy)”.
 • Tłumaczenie protokołu często wymaga zastosowania mowy zależnej: „The Chairman stated that (…) had been adopted (…) had been cast”.

 

Ad. 3 Przeczytaj 20 terminów w tabelce.

1przewodniczący / przewodnicząca (zgromadzenia / posiedzenia)chairman / chairwoman / chairperson / chair (of a meeting)
2oświadczyćto state / to declare / to represent
3wymaganyrequired / requisite
4kworum quorum
5uchwała
resolution
6przyjąć uchwałę / podjąć uchwałęto adopt a resolution / to pass a resolution
7jednogłośnieunanimously
8w głosowaniu jawnym

on a show of hands / by show of hands / by open voting / in open voting
9tzn. / tj.i.e. / that is
10oddać głos
to cast a vote
11stanowić X%
to account for X%
12głos za
vote in favour / vote in favor / vote for
13głos przeciw
vote against
14głos wstrzymujący się
vote abstaining
15stanowić Załącznik nr 1 do
to be set out as Appendix / Annex / Schedule / Exhibit No. 1 to
16protokół z posiedzenia minutes of a meeting
17wobec wyczerpania porządku obrad
there being no other business
18nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
extraordinary general meeting (EGM) / special meeting of stockholders / special meeting of shareholders
19zwyczajne zgromadzenie wspólnikówannual general meeting (AGM) / annual meeting of stockholders / annual meeting of shareholders
20zamknąć zgromadzenie / posiedzenieto close a meeting
Ad. 4 Poćwicz te 20 terminów na fiszkach.
PRZEWODNICZĄCY / PRZEWODNICZĄCA (ZGROMADZENIA / POSIEDZENIA)
CHAIRMAN / CHAIRWOMAN / CHAIRPERSON / CHAIR (OF A MEETING)
TO STATE / TO DECLARE / TO REPRESENT
REQUIRED / REQUISITE
QUORUM
RESOLUTION
PRZYJĄĆ UCHWAŁĘ / PODJĄĆ UCHWAŁĘ
TO ADOPT A RESOLUTION / TO PASS A RESOLUTION
JEDNOGŁOŚNIE
UNANIMOUSLY
W GŁOSOWANIU JAWNYM
ON A SHOW OF HANDS / BY SHOW OF HANDS / BY OPEN VOTING / IN OPEN VOTING
TZN. / TJ.
I.E. / THAT IS
TO CAST A VOTE
STANOWIĆ X%
TO ACCOUNT FOR X%
GŁOS ZA
VOTE IN FAVOUR / VOTE IN FAVOR / VOTE FOR
GŁOS PRZECIW
VOTE AGAINST
GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
VOTE ABSTAINING
STANOWIĆ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
TO BE SET OUT AS APPENDIX / ANNEX / SCHEDULE / EXHIBIT NO. 1 TO
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
MINUTES OF A MEETING
WOBEC WYCZERPANIA PORZĄDKU OBRAD
THERE BEING NO OTHER BUSINESS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) / SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS / SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) / ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS / ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ZAMKNĄĆ ZGROMADZENIE / POSIEDZENIE
TO CLOSE A MEETING
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

INSTRUKCJA DO FISZEK:

 1. Popatrz na obrazek i zastanów się, jaki był angielski odpowiednik.
 2. Kliknij „Odwróć” i sprawdź czy znałeś/aś poprawną odpowiedź.
 3. Jeśli Twoja odpowiedź była poprawna, kliknij „Wiedziałem/-am” (ta karta jest zaliczona i nie pojawi się ponownie).
 4. Jeśli Twoja odpowiedź była niepoprawna, kliknij „Nie wiedziałem/-am” (ta karta pojawi Ci się później jeszcze raz).
 5. Ucz się do skutku!

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję