20 ważnych terminów z obszaru zamówień publicznych + FISZKI

20 ważnych terminów z obszaru zamówień publicznych + FISZKI

zamówienia publiczne (jako procedura)public procurement
udzielić zamówienia publicznegoto award a public contract
udzielenie zamówienia publicznegoaward of a public contract
kryteria udzielania zamówieńcontract award criteria
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniacontract award notice
instutucja zamawiającacontracting authority
podmiot zamawiającycontracting entity
wykonawcaeconomic operator
oferenttenderer
ofertatender
oferta wariantowavariant
najkorzystniejsza ofertamost advantageous tender
rażąco niska ofertaabnormally low tender
złożyć ofertęto submit a tender
wybrać ofertęto select a tender
odrzucić ofertęto reject a tender
termin składania oferttime limit for the submission of tenders
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)Common Procurement Vocabulary (CPV)
koncesja na roboty budowlaneworks concession
koncesja na usługiservice concession

Źródła:

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

TERMINY Z POWYŻSZEJ TABELI MOŻESZ POĆWICZYĆ SOBIE NA FISZKACH PONIŻEJ:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (JAKO PROCEDURA)
PUBLIC PROCUREMENT
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
TO AWARD A PUBLIC CONTRACT
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
AWARD OF A PUBLIC CONTRACT
KRYTERIA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
CONTRACT AWARD CRITERIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CONTRACT AWARD NOTICE
INSTUTUCJA ZAMAWIAJĄCA
CONTRACTING AUTHORITY
PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
CONTRACTING ENTITY
WYKONAWCA
ECONOMIC OPERATOR
OFERENT
TENDERER
OFERTA
TENDER
OFERTA WARIANTOWA
VARIANT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MOST ADVANTAGEOUS TENDER
RAŻĄCO NISKA OFERTA
ABNORMALLY LOW TENDER
ZŁOŻYĆ OFERTĘ
TO SUBMIT A TENDER
WYBRAĆ OFERTĘ
TO SELECT A TENDER
ODRZUCIĆ OFERTĘ
TO REJECT A TENDER
TERMIN SKŁADANIA OFERT
TIME LIMIT FOR THE SUBMISSION OF TENDERS
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV)
KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE
WORKS CONCESSION
KONCESJA NA USŁUGI
SERVICE CONCESSION
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

INSTRUKCJA:

 1. Popatrz na obrazek i zastanów się, jaki był angielski odpowiednik.
 2. Kliknij „Odwróć” i sprawdź czy znałeś/-aś poprawną odpowiedź.
 3. Jeśli Twoja odpowiedź była poprawna, kliknij „Wiedziałem/-am” (ta karta jest zaliczona i nie pojawi się ponownie).
 4. Jeśli Twoja odpowiedź była niepoprawna, kliknij „Nie wiedziałem/-am” (ta karta pojawi Ci się później jeszcze raz).
 5. Ucz się do skutku!

 

A w tym wpisie znajdziesz test z tych terminów: TEST Z POPRZEDNIEGO WPISU „20 WAŻNYCH TERMINÓW Z OBSZARU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH + FISZKI”

DODATEK DLA DOCIEKLIWYCH:

Po przygotowaniu powyższego zestawienia postanowiłam dodatkowo sprawdzić zgodność powyższych terminów z terminami zastosowanymi w tłumaczeniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostępnym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Porównanie dało bardzo dobre wyniki, co potwierdza dodatkowo zasadność stosowania (i nauczenia się) powyższych terminów.

W tłumaczeniu Prawa Zamówień Publicznych występują wszystkie powyższe terminy z następującymi wyjątkami/zastrzeżeniami:

 • zarówno „Contracting Authority”, jak i „Contracting Entity” to w polskiej wersji „Zamawiający”
 • „contract award criteria” – w naszej tabeli „kryteria udzielania zamówień”, a w polskiej ustawie „kryteria oceny ofert”
 • „koncesja na roboty budowlane” – w naszej tabeli „works concession”, a w tłumaczeniu polskiej ustawy „concession for works”
 • „koncesja na usługi” – w naszej tabeli „service concession”, a w tłumaczeniu polskiej ustawy „concession for services”
 • słowo „oferent” nie występuje wcale w polskiej ustawie, więc w rezultacie „tenderer” nie może występować w jej tłumaczeniu
 • „oferta” w tłumaczeniu polskiej ustawy jest niespójnie tłumaczona czasem jako „tender”, a czasem jako „bid”
 • „zamówienia publiczne” (nie jako procedura) w tłumaczeniu polskiej ustawy są niespójnie tłumaczone czasem jako „public contracts”, a czasem jako „public procurement contracts”

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję