Terminology from a court hearing in Toronto

Terminology from a court hearing in Toronto

Uczestniczyłam w posiedzeniu sądu Superior Court of Justice in Courtroom 801 🙂

IMG_5512

Było to posiedzenie, które można by określić mianem „porządkowe” – sąd zajmował się „hearing motions”, czyli rozpoznawaniem wniosków, a wnioski te w dużej mierze dotyczyły „scheduling” (ustalania terminu rozprawy) i „adjouring” (odraczania). Sąd sam siebie w pewnym momencie nazwał „scheduling court”, kiedy jedna ze stron zaczęła zadawać pytania zbyt merytoryczne. Cieszę się, że trafiłam na takie posiedzenie jako pierwsze, bo było na nim wiele różnych spraw, ludzi i różnorodna terminologia. Przy okazji pamiętajcie, że w Kanadzie i Stanach słowo „schedule” wymówicie /ˈskedʒuːl/ (dla osób nieznających transkrypcji: /skedżul/), a w Wielkiej Brytanii /ˈʃedjuːl/ (dla osób nieznających transkrypcji: /szedjul/).

Posiedzenie rozpoczęło się o 10.00 i wszyscy zainteresowani musieli stawić się na tę godzinę. Potem sędzia wywoływał poszczególne sprawy, prosił o ogólne przedstawienie sprawy i wniosku, po czym rozpoznawał konkretny wniosek. A pozostali czekali w sali rozpraw na swoją kolej. Cieszyłam się, że założyłam czarną marynarkę, bo praktycznie wszyscy byli ubrani na czarno 🙂

Na początku zostało ogłoszone:
„When your matter is called, please come to the podium. State and spell your name clearly to the reporter. When your matter is finished, please exit the courtroom and we will bring a copy of your endorsement outside for you.”

„Endorsement”, które przynosili im po wyjściu z sali rozpraw, to w tym przypadku po prostu postanowienie sądu zatwierdzające wniosek rozpoznawany przez sąd. Zasadniczo podczas posiedzenia o sprawach mówiono „matter”, np. sędzia powiedział „I have endorsed the sheet. Next matter.” lub „This matter has been previously scheduled for November 12th.” Sprawa to też oczywiście „case”, co widać na poniższej wokandzie, a czasem bywa nawet nazywana „cause”.

IMG_5513

Jeżeli chodzi o powyższą wokandę zwróćcie uwagę na „plaintiff” (powód) i „defendant” (pozwany). W Stanach byliby nazwani tak samo, a w Wielkiej Brytanii raczej „claimant” i „defendant”.

Kiedy wszedł sędzia, wszyscy wstali. Sędzia się ukłonił (nie skinął głową, ale ukłonił się zginając się w pasie), wszyscy na sali zrobili to samo i tak samo za każdym razem kłaniała się osoba, która wychodziła z sali.

Do sędziego zwracano się „Your honour”, a sędzia zwracał się do prawników reprezentujących strony „Counsel” (bez the) np. „Counsel, have you seen this before?”, „Counsel, can you come to the microphone?”, a do stron Mr./Ms. + samo nazwisko. Byłam nawet świadkiem humorystycznej sytuacji, kiedy to powód (który był „unrepresented” – tak jest to określone na powyższej wokandzie lub „self-represented” – tak mówił sędzia, czyli nie miał prawnika), słysząc po raz kolejny jak sędzia wypowiada Mr. plus jego trudne nazwisko, zaproponował sędziemu: „You can call me Ziko, everybody calls me that.”, co wywołało wśród prawników obecnych na sali trudne do ukrycia uśmiechy 🙂 Sędzie jednak zachował kamienną twarz i odpowiedział „Other people may, but I’m going to call you Mr. (nazwisko).”

Kiedy prawnicy się przedstawiali, mówili samo nazwisko, literowali je, a potem dodawali „first initial A./B./C/”, czyli nie podawali swojego imienia, tylko sam inicjał imienia, a potem dodawali „for the plaintiff” lub „for the defendant” lub „here on behalf of the plaintiff” czy też „here on behalf of the defendant”. Ciekawe było też to, że kiedy prawnik jednej strony mówił coś o prawniku drugiej strony, określał go mianem „my friend”.

Jako że był to „scheduling court”, padało dużo dat. Zwróciłam uwagę na to, że daty tutaj są pisane i wymawiane tak jak w Stanach czyli np. „by December 3rd” (wymawiane „by December third” – bez „the”), a nie tak jak w Wielkiej Brytanii i UE „by 3 December” (wymawiane „by the third of December).

Kolejną ciekawą rzeczą było częste używanie sformułowania „with respect to” na „co do”, „w odniesieniu do”, „dotyczący” – bardzo mnie to ucieszyło, bo sama go często używam. Np. sędzia zapytał, jakie mają wnioski, a prawnik odpowiedział „One is with respect to …., one is with respect to …”.

Poniżej przygotowałam dla Was tabelę z innymi ciekawymi wyrażeniami, które usłyszałam na tym posiedzeniu sądu wraz z moim tłumaczeniem.

outstanding loansniespłacone pożyczki/kredyty
affidavitoświadczenie złożone pod przysięgą
pleadingpismo procesowe
default judgmentwyrok zaoczny
counterclaimpowództwo wzajemne
mortgagehipoteka
mortgagordłużnik hipoteczny
mortgageewierzyciel hipoteczny
to servedoręczyć
to serve by maildoręczyć pocztą
to serve by courierdoręczyć kurierem
vendorsprzedający / sprzedawca (=seller)
purchaserkupujący / nabywca (=buyer)
by operation of lawz mocy prawa
to hear a motionrozpoznawać wniosek
breach of contractnaruszenie umowy
appellate processpostępowanie apelacyjne
What is your position, Mr. X?Jakie jest Pana stanowisko, Panie X?
What relief would you be asking for?O jaki środek ochrony prawnej by się Pan ubiegał?
My client will be seeking dismissal.Mój klient będzie się ubiegał o oddalenie.
Page 5 lays down the proposed timetable, Your Honour.Na stronie 5 przedstawiony jest proponowany harmonogram, Wysoki Sądzie.
It's a fairly complex issue.To dość skomplikowana kwestia.
The court of appeal hasn't ruled on that issue.Sąd apelacyjny nie orzekał w tej sprawie.
cross-examinedprzesłuchiwany przez prawnika strony przeciwnej
under Section 3 of the Actna mocy / na podstawie art./par. 3 ustawy
pursuant to Justice Letterman's orderna mocy / na podstawie zarządzenia / postanowienia Sędziego Lettermana
The order of Justice Letterman gave Mr. X the right to amend his pleading.Zarządzenie / postanowienie Sędziego Lettermana dało Panu X prawo do zmiany swojego pisma procesowego.
application for interpretation of residential lease termswniosek o interpretację warunków / postanowień umowy najmu lokalu mieszkalnego
counsel was advised of today's hearingprawnik został poinformowany o dzisiejszym posiedzeniu
There are multiple plaintiffs.Po stronie powodowej jest kilka podmiotów.
It hasn't been filed yet.To nie zostało jeszcze wniesione / złożone.
alleged mishandling of appraisalrzekome nieprawidłowe przeprowadzenie wyceny

Chciałam się także podzielić z Wami informacją, że sędzia i prawnicy często używali skrótu CPC, który podczas posiedzenia był dla mnie niezrozumiały. Kiedy jednak później zrobiłam research w internecie, wyszło mi, że to skrót od „Civil Practice Court”, co bardzo pasowało, gdyż ten budynek, do którego weszłam w poszukiwaniu jakiejś rozprawy, był wydziałem cywilnym Superior Court of Justice (wydział karny mieści się w innym budynku). Szukając znaczenia skrótu CPC, natknęłam się w internecie na bardzo ciekawy formularz „Requisition to attend Civil Practice Court” dotyczący dokładnie takiego posiedzenia, na jakim byłam. Wniosek pochodzi z oficjalnej strony sądów w Ontario www.ontariocourts.ca.

Możecie go pobrać tutaj.

Zwróćcie w nim uwagę na sformułowania: „requisition”, czyli „request”; „before a judge” – przed sędzią; tak samo możecie powiedzieć „before a court” (przed sądem), „before a notary” (przed notariuszem); „court file number” – sygnatura akt; „moving party” – strona wnosząca wniosek; „self-represented” czyli „unrepresented” (j.w.).

A na sam koniec zasady zachowania w sali rozpraw:

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję