SOLE PROPRIETORSHIP – 20 słówek w cytacie, tabeli i na NOWYCH fiszkach

SOLE PROPRIETORSHIP – 20 słówek w cytacie, tabeli i na NOWYCH fiszkach

Poniżej przedstawiam Wam cytat z książki, którą czytałam w prawniczej bibliotece w Osgoode Hall w Toronto (wpis o Osgoode Hall można znaleźć tutaj) pt. „The Law of Partnerships and Corporations”, third edition, wyd. Irwin Law Inc.

img_5606-kopiowanie

„BASIC FORMS OF BUSINESS ORGANIZATIONS

1)Sole Proprietorships

The sole proprietorship is the simplest form of business organization. It comes into existence whenever an individual starts to carry on busi­ness for her own account without taking the steps necessary to use some other form of organization, such as a corporation. If you started painting houses in your neighbourhood for money, you would be carry­ing on business as a sole proprietor. Although the sole proprietor may enter into contracts of employment with others and, in this way, al­locate certain functions in the business to them, the sole proprietor is the sole owner of the business and the only person entitled to manage it. Indeed, both legally and practically, there is no separation between the sole proprietorship business organization and the person who is the sole proprietor. One consequence is that the sole proprietor may not be an employee of the business. A sole proprietor cannot contract with herself.

Because there is no distinction between the sole proprietorship and the person who is the sole proprietor, all benefits from the business accrue to the sole proprietor and all obligations of the business are his responsibility. In terms of the relationships between the business and the other stakeholders in the business, the sole proprietor’s complete responsibility has several important implications:

•  the sole proprietor is exclusively responsible for performing all con­tracts entered into in the course of the business, including, for ex­ample, sales contracts with customers, loans made to the business, contracts with suppliers, and employment contracts;

•  the sole proprietor is exclusively responsible for all torts committed by her personally in connection with the business, and she is vicari­ously liable for all torts committed by employees in the course of their employment;”

Słówka/wyrażenia wyróżnione w powyższym tekście kolorem niebieskim znajdziecie w poniższej tabeli wraz z moim tłumaczeniem. A potem możecie je poćwiczyć na fiszkach w naszym nowo powstałym ulepszonym programie do fiszek!

sole proprietorshipjednoosobowa działalność gospodarcza / działalność gospodarcza osoby fizycznej
sole proprietorosoba prowadząca działalność gospodarczą
to come into existence (also: to come into being)powstać / zaistnieć
individual (also: natural person)osoba fizyczna
to carry on businessprowadzić działalność gospodarczą
for somebody's own accountna własny rachunek
to enter into contracts (also: to conclude / make / execute / sign contracts) / to contractzawierać umowy
employment contract / contract of employment (also: employment agreement)umowa o pracę
to allocate functions to somebodyprzydzielić komuś funkcje
entitleduprawniony
distinction betweenrozróżnienie pomiędzy
benefits accrue to somebodykorzyści przypadają komuś
stakeholdersinteresariusze
exclusively responsible for (also: exclusively liable for)wyłącznie odpowiedzialny za
to perform contractswykonywać umowy
sales contracts (also: purchase agreements)umowy sprzedaży
suppliersdostawcy
tort (also: delict)delikt / czyn niedozwolony
to commit (also: to perpetrate)popełnić / dopuścić się
vicariously liable forodpowiedzialny na zasadzie odpowiedzialności zastępczej / odpowiedzialności za cudze czyny

jednoosobowa działalność gospodarcza / działalność gospodarcza osoby fizycznej
sole proprietorship
powstać / zaistnieć
to come into existence (also: to come into being)
individual (also: natural person)
prowadzić działalność gospodarczą
to carry on business
na własny rachunek
for somebody's own account
zawierać umowy
to enter into contracts (also: to conclude / make / execute / sign contracts) / to contract
employment contract / contract of employment (also: employment agreement)
przydzielić komuś funkcje
to allocate functions to somebody
uprawniony
entitled
rozróżnienie pomiędzy
distinction between
korzyści przypadają komuś
benefits accrue to somebody
interesariusze
stakeholders
wyłącznie odpowiedzialny za
exclusively responsible for (also: exclusively liable for)
wykonywać umowy
to perform contracts
umowy sprzedaży
sales contracts (also: purchase agreements)
dostawcy
suppliers
delikt / czyn niedozwolony
tort (also: delict)
popełnić / dopuścić się
to commit (also: to perpetrate)
odpowiedzialny na zasadzie odpowiedzialności zastępczej / odpowiedzialności za cudze czyny
vicariously liable for
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

Zwróciliście uwagę na fakt, że w tej książce kiedy jest mowa o kobiecie lub mężczyźnie używane jest she/her zamiast he/his/him? Fajnie było to zobaczyć – szczerze mówiąc to do tej pory widziałam zaledwie kilka książek prawniczych, które stosowały tę metodę, a to fajna odmiana dla wszechobecnego „he” w takich przypadkach :-)

Dla lepszego zrozumienia dorzucam Wam jeszcze na koniec definicje „vicarious liability” ze słownika, który przywiozłam sobie z Kanady Pocket Dictionary of Canadian Law (Daphne Dukelaw) oraz definicję „stakeholder” z Black’s Law Dictionary:

„VICARIOUS LIABILITY – Liability imposed on one person for the acts of another based on the relationship between the two persons. Liability imposed on an employer for the acts of the employees.”

„STAKEHOLDER – Someone who has an interest or concern in a business or enterprise, though not necessarily as an owner”

Czyli nie należy mylić stakeholder (interesariusza) z shareholder/stockholder (udziałowcem/akcjonariuszem). Te terminy nie są tożsame, a często ten drugi wchodzi w zakres pojęciowy tego pierwszego, czyli udziałowcy/akcjonariusze mogą być jednymi z interesariuszy, ale nie jedynymi. Do zakresu pojęciowego stakeholders mogą wchodzić też np. pracownicy albo nawet członkowie lokalnej społeczności, na którą dana firma ma wpływ.

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję