Quebec Civil Code Book 1 – Tabela z terminologią

Poniższa tabela dotyczy wpisu: QUEBEC CIVIL CODE BOOK 1 – GAP FILLING EXERCISE

 

enjoymentposiadanie (i używanie)
patrimonymajątek
divisionpodział
appropriationprzejęcie
inviolabilitynienaruszalność
inalienableniezbywalne
to exercise rightswykonywać prawa
representationreprezentacja / przedstawicielstwo
assistancepomoc
act of birthakt urodzenia
to be bound to do somethingbyć zobowiązanym do robienia czegoś
good faith dobra wiara
in accordance with the requirementszgodnie z wymogami
intent (też: intention)zamiar
excessivenadmierny
unreasonablebezzasadny / nieracjonalny / nierozsądny
contrary to the requirementssprzeczny z wymogami
renouncezrzec się
only to the extent consistent with ...wyłącznie w stopniu, w jakim jest to zgodne z ...
derogationsodstępstwa

A teraz poćwicz terminologię z tabeli na fiszkach:

posiadanie (i używanie)
enjoyment
majątek
patrimony
podział
division
przejęcie
appropriation
nienaruszalność
inviolability
niezbywalne
inalienable
wykonywać prawa
to exercise rights
reprezentacja / przedstawicielstwo
representation
pomoc
assistance
akt urodzenia
act of birth
być zobowiązanym do robienia czegoś
to be bound to do something
dobra wiara
good faith
zgodnie z wymogami
in accordance with the requirements
zamiar
intent (też: intention)
nadmierny
excessive
bezzasadny / nieracjonalny / nierozsądny
unreasonable
sprzeczny z wymogami
contrary to the requirements
zrzec się
renounce
wyłącznie w stopniu, w jakim jest to zgodne z ...
only to the extent consistent with ...
odstępstwa
derogations
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

 

powrót do wpisu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję