Legal English Expert | More terminology from court hearings in Toronto
 

More terminology from court hearings in Toronto

More terminology from court hearings in Toronto

1.The first matter on the list is...Pierwsza sprawa na liście to...
2.Mr. X, are you representing yourself?Panie X, czy występuje Pan przed sądem samodzielnie?
3.You have 30 minutes to make your argument.Ma Pan 30 minut na przedstawienie swojego stanowiska/swoich argumentów.
4.The scenario she described defies the laws of physics.Scenariusz, jaki opisała, przeczy prawom fizyki.
5.A distinction has to be drawn between X and Y.Należy poczynić rozróżnienie pomiędzy X a Y.
6.The evidence was insufficient.Dowody były niewystarczające.
7.May I add that...?Czy mogę dodać, że...?
8.This case stands out as an exception.Ta sprawa wyróżnia się na tle innych/stanowi wyjątek.
9.Case law doesn't support that.Prawo precedensowe tego nie popiera. / Nie można znaleźć poparcia dla tej tezy w prawie precedensowym.
10.What you need is an order setting aside the original order.Potrzebuje Pan postanowienia/zarządzenia uchylającego pierwotne postanowienie/zarządzenie.
11.I'm setting aside the original order and I'm making a fresh order effective as at today.Uchylam pierwotne postanowienie/zarządzenie i wydaję nowe postanowienie/zarządzenie ze skutkiem na dzień dzisiejszy.
12.plaintiff's motion seeking injunction = plaintiff's motion for injunctive reliefwniosek powoda o wydanie nakazu/zakazu
13.unopposed motionwniosek, któremu druga strona się nie sprzeciwia
14.15 days prior to the hearing15 dni przed rozprawą
15.non-competition clauseklauzula o zakazie konkurencji
16.non-solicitation clauseklauzula o zakazie nakłaniania byłych współpracowników do przejścia do nowej firmy
17.on an urgent basisw trybie pilnym
18.Do you agree to that adjournment?Czy zgadza się Pan na to odroczenie?
19.What has been served on the defendant?Co doręczono pozwanemu?
20.It is going to be served this week.Zostanie to doręczone w tym tygodniu.
21.When was the original motion served on the defendant?Kiedy doręczono pozwanemu pierwotny wniosek?
22.The date is wrong but this document is substantially in the form of the final notice.Data się nie zgadza, ale ten dokument ma zasadniczo formę ostatecznego powiadomienia.
23.I anticipate it will take longer than an hour.Przewiduję, że zajmie to dłużej niż godzinę.
24.matter heard before Justice Xsprawa rozpoznawana przed sędzią X
25.reasonsuzasadnienie
26.I am familiar with this file.Te akta są mi znane.
27.I was advised that it's in the archives.Powiadomiono mnie, że znajduje się to w archiwum.
28.law firm / law officekancelaria prawna
29.The impact was actually fairly larger.Wpływ był w rzeczywistości znacznie większy.
30.terms and consideration of the transactionwarunki oraz świadczenia przewidziane w transakcji

INTERACTIVE QUIZ

SPRAWDŹ CZY ZAPAMIĘTAŁEŚ/-AŚ:

Przeciągnij słowa z listy w odpowiednie miejsca w prawej kolumnie

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

PREZENT za zapisanie się na newsletter
50 ZDAŃ PO ANGIELSKU
PRZYDATNYCH DLA PRAWNIKA PODCZAS ROZMOWY Z KLIENTEM (TABELE, AUDIO, FISZKI, TEST)
Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Transkrypt Anna Młodawska. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie zgody, którą w każdej chwili można wycofać. Administratorem danych będzie Transkrypt Anna Młodawska, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności (link w stopce strony).
Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW. Przez ponad 10 lat prowadziła w Warszawie biuro tłumaczeń prawniczych i stacjonarną szkołę Legal English „Transkrypt”. Aktualnie mieszka w Kanadzie i studiuje prawo na University of Toronto, kontynuując z nieustającą pasją nauczanie polskich prawników i tłumaczy online. www.facebook.com/transkrypt www.instagram.com/legalenglishexpert