FAQ – często zadawane pytania

Czy ten kurs przygotuje mnie do egzaminu ILEC?

Moja Szkoła, mając udokumentowaną zdawalność egzaminu ILEC (International Legal English Certificate) na poziomie 97%, musiała zrezygnować w tym roku z oferowania kursów przygotowujących do egzaminu ILEC, gdyż egzamin ten został zlikwidowany przez Cambridge (oficjalna informacja tutaj). Kurs przygotowujący do egzaminu ILEC trwał w naszej szkole 2 semestry i obejmował przerobienie całości podręcznika „International Legal English” wyd. Cambridge i dodatkowych testów egzaminacyjnych. W związku z likwidacją egzaminu oraz faktem, że podręcznik International Legal English jest ciągle najlepszym podręcznikiem do Legal English na świecie, podjęliśmy decyzję o zamianie kursu dwusemestralnego dwa razy tygodniu (60 zajęć po 80 minut – „International Legal English – PREPARATION FOR ILEC”) na kurs jednosemestralny raz w tygodniu (16 zajęć po 120 minut – „International Legal English – KEY TERMINOLOGY”), obejmujący najważniejsze zagadnienia z tego podręcznika – wybrane na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Kurs internetowy obejmuje ten sam zakres materiału, co nasz jednosemestralny kurs raz w tygodniu.

 

Jaki procent książki jest realizowany?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie powyżej podaję informację, że przerobienie całego podręcznika od deski do deski plus dodatkowych testów egzaminacyjnych zajmowało w mojej Szkole 60 zajęć po 80 minut, czyli 4800 minut. Natomiast zakres materiału przerabiany na kursie KEY TERMINOLOGY zajmuje 16 zajęć po 120 minut, czyli 1920 minut, czyli czasowo jest to 40% podręcznika. Gdyby chcieć obliczyć to objętościowo, na pewno wyszłoby nieco mniej, gdyż do kursu Key Terminology zostały wybrane np. wszystkie główne teksty z każdego rozdziału, które wymagają najwięcej objaśnień, a tym samym najwięcej czasu. W celu uniknięcia wątpliwości podaję listę wszystkich ćwiczeń z każdego unitu, które wchodzą w zakres kursu KEY TERMINOLOGY: https://legalenglishexpert.pl/kursy-internetowe/szczegolowy-zakres/

 

Jak się odbywa zaliczenie i czy muszę do niego podchodzić?

Zaliczenie odbywa się przez skype’a ustnie w indywidualnie ustalonym terminie (użytkownik informuję Szkołę o chęci podejścia do zaliczenia i mniej więcej o tym jakie dni, godziny mu pasują, a Szkoła proponuje użytkownikowi konkretny termin w ramach sesji zaliczeniowych prowadzonych przez lektora). Zaliczenie trwa ok. pół godziny (max. 45 minut) i jest przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonego lektora. Podczas zaliczenia przez skype użytkownik musi być widoczny od pasa w górę i nie może korzystać z żadnych pomocy/notatek. W przypadku wątpliwości lektora co do niekorzystania przez użytkownika z pomocy/notatek, lektor ma prawo do odmówienia kontynuacji zaliczenia. Zakres tematyczny zaliczenia obejmuje wszystkie glosariusze (terminy angielskie, polskie i wymowę) oraz wszystkie infografiki, które są udostępnione w kursie. Prawo do podejścia do zaliczenia przysługuje wyłącznie w 8-miesięcznym okresie dostępu do kursu danego użytkownika. Nie ma możliwości podejścia do zaliczenia po upływie tego okresu. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedno podejście do zaliczenia. Po zdaniu zaliczenia uczestnik otrzymuje certyfikat z oceną (odbierany przez Uczestnika osobiście lub przesyłany pocztą). Nie ma obowiązku podchodzenia do zaliczenia, ale wówczas nie wystawiamy żadnego dokumentu potwierdzającego odbycie kursu.

 

Czy jest możliwość odstąpienia od umowy?

Zgodnie z par. 8 ust. 4 Regulaminem Portalu prawo do odstąpienia od umowy o kurs internetowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętych i zrealizowanych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (w szczególności, gdy Użytkownik rozpocznie korzystanie z zakupionego Kursu). Za moment rozpoczęcia świadczenia i realizacji usługi dostępu do Kursu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, równoznaczny z utratą prawa do odstąpienia, uważa się pierwsze logowanie do Panelu Kursu danego użytkownika.

W związku z powyższym przy dokonywaniu zakupu kursu zostaniesz poproszony/-a o zaznaczenie okienka o następującej treści:

„Proszę o rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Kursu, w tym dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi konsekwencje powyższego, w postaci utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia i realizacji usługi dostępu do Kursu, przez które rozumie się moment zalogowania się przeze mnie do panelu uczestnika Kursu (podstawa prawna: art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku).”

Jeżeli nie masz pewności co do zakupu pełnej wersji kursu internetowego, wypróbuj najpierw bezpłatną wersję demo, która obejmuje cały Unit 1 (z 8) i pozwoli Ci na podjęcie decyzji o zakupie.

 

Czy mogę otrzymać fakturę za kurs?

Tak, oczywiście. Podczas składania zamówienia należy zaznaczyć odpowiednie okienko i podać dane do faktury, a faktura zostanie przesłana mailem. Proszę jednak uwzględnić fakt, że na tej fakturze nie będzie VAT, gdyż kursy językowe są zwolnione z VAT.