International Legal English – Key Terminology

 

 

 

NAJPOPULARNIEJSZY KURS W NASZEJ SZKOLE W WARSZAWIE
TERAZ DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI INTERNETOWEJ
 

Nauczysz się dokładnie tego samego, co na kursie stacjonarnym, w wybranym przez siebie miejscu i czasie!

Wystarczy, że znasz ogólny angielski na poziomie B2. Nie musisz mieć żadnej wiedzy z Legal English. Jeśli poświęcisz na kurs ok. 2 h tygodniowo, dojdziesz z poziomu podstawowego do średnio-zaawansowanego w prawniczym angielskim przez 4 miesiące (przy czym dostęp otrzymujesz na 8 miesięcy i masz pełną dowolność co do tego, czy przerobisz kurs szybciej czy wolniej niż standardowe 4 miesiące).

LUB

Masz pytania dotyczące tego kursu? Napisz na biuro@legalenglishexpert.pl lub zadzwoń pod numer 697 70 70 93

Autorka tego portalu (bloga, słownika, bestsellerowego podręcznika) przeprowadzi dla Ciebie lekcje w formie nagrań wideo, prowadząc Cię krok po kroku przez teksty, ćwiczenia i listeningi z najpopularniejszego na świecie podręcznika do Legal English, który będziesz mieć przed sobą, tak jak na kursie stacjonarnym, a ponadto będziesz mieć możliwość zadawania mailowo pytań związanych bezpośrednio z przerabianym materiałem.

Jeżeli kupisz kurs, DODATKOWO, NIEZALEŻNIE OD MATERIAŁÓW W KURSIE, będziesz mieć możliwość do dołączenia do grupy na Facebooku „Legal English Experts to be – Grupa Kursantów Anny Młodawskiej”, w której autorka kursu prowadzi regularnie lekcje z Legal English i Legal Translation w formie transmisji na żywo z Toronto (odbędzie się 20 takich lekcji w 2019 r.). Dostęp do grupy przysługuje wyłącznie osobom, które kupiły kurs. 

 

Kurs obejmuje 12 godzin lekcji wideo, takich jak poniżej:

Native speaker nauczy Cię wymowy w formie nagrań audio najważniejszych tekstów i wszystkich glosariuszy, których będziesz mógł/mogła słuchać wielokrotnie, także na urządzeniu mobilnym np. w samochodzie, komunikacji miejskiej czy uprawiając sport (pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu).

Kurs obejmuje 4 godziny nagrań audio, takich jak poniżej:

Specjalistyczną terminologię zapamiętasz i utrwalisz sobie za pomocą:

ponad 150 infografik, 16 glosariuszy, 34 elektroniczne testy i 700 elektronicznych fiszek, takich jak poniżej:

PRAWO ZWYCZAJOWE
COMMON LAW
PRAWO PRECEDENSOWE
CASE LAW / JUDGE-MADE LAW
PRAWO STANOWIONE
CIVIL LAW
PRAWO CYWILNE
CIVIL LAW
PRAWO KARNE
CRIMINAL LAW / PENAL LAW
SPÓR
DISPUTE
USTAWODAWSTWO
LEGISLATION
BYĆ ZWIĄZANYM CZYMŚ
TO BE BOUND BY STH
PRZEPISY / POSTANOWIENIA
PROVISIONS
PRECEDENS
PRECEDENT
ORZECZENIE
RULING
UWZGLĘDNIĆ
TO TAKE INTO CONSIDERATION
DYREKTYWA
DIRECTIVE
ROZPORZĄDZENIE
REGULATION
REGULAMIN
RULES AND REGULATIONS / REGULATIONS
USTAWA
STATUTE
PROJEKT USTAWY
BILL
PRZEPIS LOKALNY
ORDINANCE (US) / BY-LAW (UK)
SĄD APELACYJNY
APPELLATE COURT / COURT OF APPEAL
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
COURT OF FIRST INSTANCE
SĄD POKOJU (UK)
MAGISTRATES’ COURT
SĄD HRABSTWA (UK)
COUNTY COURT
SĄD KORONNY (UK)
CROWN COURT
WYSOKI TRYBUNAŁ (UK)
HIGH COURT OF JUSTICE
SĄD NAJWYŻSZY
SUPREME COURT
SĄD REJONOWY (PL)
DISTRICT COURT
SĄD OKRĘGOWY (PL)
REGIONAL COURT
POWÓD
CLAIMANT (UK) / PLAINTIFF (US)
POZWANY
DEFENDANT
SĘDZIA
JUDGE
SEKRETARZ SĄDOWY
COURT CLERK
BIEGŁY SĄDOWY
EXPERT WITNESS
OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ
AFFIDAVIT
POZEW
CLAIM / COMPLAINT / STATEMENT OF CLAIM
ODPOWIEDŹ NA POZEW
ANSWER
PISMO PROCESOWE
PLEADING
NAKAZ SĄDOWY / ZAKAZ SĄDOWY
INJUNCTION
SPORZĄDZIĆ
TO DRAW UP / TO PREPARE / TO DRAFT
SPORZĄDZIĆ PROJEKT
TO DRAFT
WYDAĆ
TO ISSUE
WNIEŚĆ COŚ DO SĄDU
TO FILE SOMETHING WITH A COURT
ZŁOŻYĆ COŚ DO ORGANU
TO SUBMIT SOMETHING TO AN AUTHORITY
DORĘCZYĆ COŚ KOMUŚ
TO SERVE STH ON SB / TO SERVE SB WITH STH
TJ.
I.E. / ID EST / THAT IS
NP.
E.G. / EXEMPLI GRATIA / FOR EXAMPLE
M.IN.
INTER ALIA
PROPORCJONALNY
PRO RATA / PROPORTIONAL / PROPORTIONATE
PROPORCJONALNIE
ON A PRO RATA BASIS / PROPORTIONALLY / PROPORTIONATELY
KWORUM
QUORUM
Z WYKROCZENIEM POZA ZAKRES UMOCOWANIA
ULTRA VIRES
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

LUB

16

UNITÓW

16

LEKCJI

4

MIESIĄCE

1

LEKCJA TYGODNIOWO

SPIS TREŚCI:

 1. The practice of law
 2. Company law: company formation and management
 3. Company law: capitalisation
 4. Company law: fundamental changes in a company
 5. Contracts: contract formation
 6. Contracts: remedies
 7. Contracts: assignment and third-party rights
 8. Employment law
 9. Sale of goods
 10. Real property law
 11. Intellectual property
 12. Negotiable instruments
 13. Secured transactions
 14. Debtor-creditor
 15. Competition law
 16. Transnational commercial law

ABY KORZYSTAĆ Z KURSU, MUSISZ MIEĆ PODRĘCZNIK „INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH – SECOND EDITION” WYD. CAMBRIDGE W WERSJI PAPIEROWEJ – dostępny m.in. w naszym sklepie w cenie 110 zł

Kurs internetowy obejmuje wybrane najważniejsze i najbardziej przydatne zagadnienia z każdego unitu podręcznika. 

Zakres materiału odpowiada dokładnie zakresowi materiału na kursie stacjonarnym o tej samej nazwie (16 zajęć po 120 minut), a cena kursu internetowego wynosi dokładnie połowę ceny kursu stacjonarnego.

GLOSARIUSZE, FISZKI, TESTY OPRACOWANE PRZEZ ANNĘ MŁODAWSKĄ

Do każdego unitu polsko-angielski glosariusz, fiszki pozwalające w szybki sposób przyswoić sobie całą terminologię z glosariusza oraz testy wymagające dokonania wyboru lub samodzielnego wpisania określonych słów z glosariusza lub lekcji wideo

LEKCJE WIDEO PROWADZONE PRZEZ ANNĘ MŁODAWSKĄ

Lekcje wideo odbywają się tak, jakbyś siedział/-a z lektorką twarzą w twarz – lektorka prosi Cię o posłuchanie czytanki, zrobienie ćwiczeń, podaje Ci poprawne odpowiedzi oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W trakcie filmu wyświetlają się infografiki, co dodatkowo ułatwia zrozumienie i zapamiętanie.

NAGRANIA AUDIO GŁÓWNYCH TEKSTÓW PRZEZ NATIVE SPEAKERA

Z każdego unitu jeden najważniejszy tekst nagrany przez native speakera, co daje Ci gwarancję prawidłowej wymowy

NAGRANIA AUDIO SŁOWNICZKÓW PRZEZ NATIVE SPEAKERA

Możesz słuchać ich wielokrotnie, co pozwoli Ci uczyć się równocześnie angielskich terminów, ich prawidłowej wymowy oraz ich polskich odpowiedników

anna mlodawska www.legalenglishexpert.pl szkolenie

Tłumacz przysięgły języka angielskiego, autorka podręcznika, bloga, słownika, posiada posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu Legal English w swojej szkole, warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW

Anna Młodawska

Autorka portalu i kursu
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Specjalistycznej terminologii i specyficznych struktur z 16 unitów najpopularniejszego na świecie podręcznika do Legal English: ``International Legal English`` wyd. Cambridge. Dzięki infografikom, fiszkom, testom z łatwością opanujesz ok. 800 słówek i wyrażeń z glosariuszy i dużo więcej!

JAK SIĘ BĘDZIESZ UCZYĆ?

Otworzysz papierowy podręcznik i puścisz sobie lekcję wideo, na której będziesz prowadzony/-a szczegółowo przez czytanki, ćwiczenia i listeningi, tak jakbyś uczestniczył/-a w zajęciach w naszej szkole. Potem posłuchasz nagrań native speakera, przejrzysz glosariusz i infografiki, a następnie poćwiczysz terminologię na elektronicznych fiszkach i testach.

CO CI TO DA?

Wiedzę niezbędną do pracy w kancelarii i kontaktów z anglojęzycznymi klientami, a także (po zdaniu zaliczenia przez skype'a) certyfikat ukończenia kursu z oceną. A żeby zacząć, musisz tylko znać ogólny angielski na poziomie B2, nie jest wymagana wiedza z Legal English.

KTO CIĘ BĘDZIE UCZYŁ?

Anna Młodawska - autorka tego portalu, słownika, podręcznika i bloga, tłumacz przysięgły jęz. ang. oraz wieloletni wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW oraz lektor Legal English w Szkole Transkrypt i warszawskich kancelariach, a także Richard - native speaker

ILE CI TO ZAJMIE CZASU?

Uczysz się w dowolnym czasie i w swoim tempie. Przy założeniu realizowania przez Ciebie jednej lekcji na tydzień zgodnie z przypomnieniami mailowymi, kurs trwa cztery miesiące, ale masz aż 8 miesięcy na jego ukończenie.

ILE TO KOSZTUJE?

Kurs kosztuje 800 zł. Do kursu niezbędny jest podręcznik w formie papierowej, który kosztuje 110 zł.

CERTYFIKAT

Po zdaniu zaliczenia otrzymujesz certyfikat ukończenia kursu z oceną

Zaliczenie przeprowadza przez skype’a odpowiednio przeszkolony lektor.
Zaliczenie jest ustne i trwa do pół godziny. 

CENA

 • 800 zł za cały kurs (16 Unitów)

  • Dostęp do kursu dla jednej osoby na 8 miesięcy
   (kurs trwa 4 miesiące przy założeniu realizowania 1 lekcji tygodniowo)
  • Cotygodniowe przypomnienia mailowe o nowej lekcji
  • Zaliczenie przez skype’a z odpowiednio przeszkolonym lektorem (ustne)
  • Certyfikat po zdaniu zaliczenia

FAQ

często zadawane pytania

LUB