Jak to przetłumaczyć? Opcje i infografiki

Jak to przetłumaczyć? Opcje i infografiki

Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierując się celem określonym w preambule niniejszej umowy.

ZleceniobiorcaThe mandataryThe mandatee
jest zobowiązany shallis obliged tois obligated tois bound to
wykonać przedmiot perform the subject matterperform the objectperform the subject
umowyof the agreementof the contract
z należytą starannością, with due diligencewith due care
a takżeandas well as
zgodnie z in compliance within accordance within line with
obowiązującymi przepisami,applicable legal provisions,legal provisions in force,
kierując siębearing in mindhaving regard towith a view to attainment ofwith a view to accomplishment ofwith a view to achievement of
celemthe aimthe objectivethe purposethe goal
określonym wlaid down inspecified instipulated inset forth inprovided for in
preambulethe preamble
niniejszej umowy.hereto.to this agreement.to this contract.hereof.of this agreement.of this contract.

Przedstawione powyżej opcje tłumaczenia są moim subiektywnym wyborem i nie wyczerpują wszystkich możliwości.

ZOBACZ POWIĄZANE INFOGRAFIKI PONIŻEJ

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję