Ile masz dziś czasu? Na zapamiętanie 7, 14 czy 21 terminów?

Ile masz dziś czasu? Na zapamiętanie 7, 14 czy 21 terminów?

Wybrałam dla Was ciekawą i przydatną terminologię z Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych:

7 najważniejszych terminów do zapamiętania:

przetwarzanie danych osobowych – processing of personal data

zbiór danych (osobowych) – personal data filing system

administrator danych (osobowych) – (personal data) controller

przetwarzający (dane osobowe) – (personal data) processor

osoba, której dane dotyczą – data subject

ujawnić dane – to disclose data

gromadzić dane – to collect data

7 kolejnych:

poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych – confidentiality and security of (data) processing

prawo sprzeciwu przysługujące osobie, której dane dotyczą – the data subject’s right to object

prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania – the right of access to and the right to rectify the data

rectification, erasure or blocking of data – sprostowanie, usunięcie lub zablokowanie danych

tożsamość administratora danych i ewentualnie jego przedstawiciela – the identity of the controller and of his representative, if any

cele przetwarzania danych, do których dane są przeznaczone – the purposes of the processing for which the data are intended

odbiorcy lub kategorie odbierających dane – the recipients or categories of recipients of the data

I jeszcze 7:

pogodzić prawo do zachowania prywatności z przepisami dotyczącymi wolności wypowiedzi – to reconcile the right to privacy with the rules governing freedom of expression

dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych – personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership

wprowadzić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem – to implement appropriate technical and organizational measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access

wyłącznie w celu sporządzenia statystyk – for the sole purpose of creating statistics

odpowiednie środki zabezpieczające – adequate safeguards

środki sądowe – remedies

w drodze odstępstwa od – by way of derogation from

Jeśli interesuje Cię terminologia z zakresu ochrony danych osobowych, sprawdź moją serię
TYDZIEŃ Z TERMINOLOGIĄ Z RODO:

Tydzień z terminologią z RODO – Dzień 1: Art. 1-3 LUKI, FISZKI

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję