Filmy ze szkolenia „Legal English Taught and Learnt – Contracts”

Całe szkolenie w skrócie (1,5 minuty):

Film, pokazujący jak uczestnicy uczą się terminologii i utrwalają ją już w trakcie zajęć (3,5 min.):

Filmie pokazujący m.in. jak uczestnicy uczą się prawidłowej wymowy od native speakera (3,5 min.):

Film z części wykładowej (7,5 min.):