Demo (cała pierwsza lekcja) kursu online International Legal English – Key Terminology

Lekcja wideo

KUP PEŁNĄ WERSJĘ TEGO KURSU W RAMACH SUBSKRYPCJI LEGAL ENGLISH PREMIUM ZA 89 ZŁ/MC

Podręcznik

Do odbycia tego kursu (a także do pełnego przerobienia niniejszej lekcji) niezbędny jest papierowy podręcznik International Legal English SECOND EDITION wyd. Cambridge. Tym niemniej, do samego wypróbowania kursu  i porównania dostępnych kursów, wystarczy obejrzenie fragmentów powyższej lekcji wideo i przejrzenie materiałów udostępnionych poniżej.

Audio: glosariusz

wyrażenie polskie – wyrażenie angielskie

wyrażenie polskie – pauza na zastanowienie – wyrażenie angielskie

Test z lukami

W każdej luce wpisz od jednego do trzech słów

Fiszki

PRAWO ZWYCZAJOWE
COMMON LAW
PRAWO PRECEDENSOWE
CASE LAW / JUDGE-MADE LAW
PRAWO STANOWIONE
CIVIL LAW
PRAWO CYWILNE
CIVIL LAW
PRAWO KARNE
CRIMINAL LAW / PENAL LAW
SPÓR
DISPUTE
USTAWODAWSTWO
LEGISLATION
BYĆ ZWIĄZANYM CZYMŚ
TO BE BOUND BY STH
PRZEPISY / POSTANOWIENIA
PROVISIONS
PRECEDENS
PRECEDENT
ORZECZENIE
RULING
UWZGLĘDNIĆ
TO TAKE INTO CONSIDERATION
DYREKTYWA
DIRECTIVE
ROZPORZĄDZENIE
REGULATION
REGULAMIN
RULES AND REGULATIONS / REGULATIONS
USTAWA
STATUTE
PROJEKT USTAWY
BILL
PRZEPIS LOKALNY
ORDINANCE (US) / BY-LAW (UK)
SĄD APELACYJNY
APPELLATE COURT / COURT OF APPEAL
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
COURT OF FIRST INSTANCE
SĄD POKOJU (UK)
MAGISTRATES’ COURT
SĄD HRABSTWA (UK)
COUNTY COURT
SĄD KORONNY (UK)
CROWN COURT
WYSOKI TRYBUNAŁ (UK)
HIGH COURT OF JUSTICE
SĄD NAJWYŻSZY
SUPREME COURT
SĄD REJONOWY (PL)
DISTRICT COURT
SĄD OKRĘGOWY (PL)
REGIONAL COURT
POWÓD
CLAIMANT (UK) / PLAINTIFF (US)
POZWANY
DEFENDANT
SĘDZIA
JUDGE
SEKRETARZ SĄDOWY
COURT CLERK
BIEGŁY SĄDOWY
EXPERT WITNESS
OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ
AFFIDAVIT
POZEW
CLAIM / COMPLAINT / STATEMENT OF CLAIM
ODPOWIEDŹ NA POZEW
ANSWER
PISMO PROCESOWE
PLEADING
NAKAZ SĄDOWY / ZAKAZ SĄDOWY
INJUNCTION
SPORZĄDZIĆ
TO DRAW UP / TO PREPARE / TO DRAFT
SPORZĄDZIĆ PROJEKT
TO DRAFT
WYDAĆ
TO ISSUE
WNIEŚĆ COŚ DO SĄDU
TO FILE SOMETHING WITH A COURT
ZŁOŻYĆ COŚ DO ORGANU
TO SUBMIT SOMETHING TO AN AUTHORITY
DORĘCZYĆ COŚ KOMUŚ
TO SERVE STH ON SB / TO SERVE SB WITH STH
TJ.
I.E. / ID EST / THAT IS
NP.
E.G. / EXEMPLI GRATIA / FOR EXAMPLE
M.IN.
INTER ALIA
PROPORCJONALNY
PRO RATA / PROPORTIONAL / PROPORTIONATE
PROPORCJONALNIE
ON A PRO RATA BASIS / PROPORTIONALLY / PROPORTIONATELY
KWORUM
QUORUM
Z WYKROCZENIEM POZA ZAKRES UMOCOWANIA
ULTRA VIRES
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am
KUP PEŁNĄ WERSJĘ TEGO KURSU W RAMACH SUBSKRYPCJI LEGAL ENGLISH PREMIUM ZA 89 ZŁ/MC

Infografiki

KUP PEŁNĄ WERSJĘ TEGO KURSU W RAMACH SUBSKRYPCJI LEGAL ENGLISH PREMIUM ZA 89 ZŁ/MC

Wszelkie prawa zastrzeżone © Anna Młodawska

www.legalenglishexpert.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję