Demo (cała pierwsza lekcja) kursu online „International Legal English – Key Terminology”

Demo (cała pierwsza lekcja) kursu online „International Legal English – Key Terminology”

Lekcja wideo

KUP TERAZ PEŁNĄ WERSJĘ TEGO KURSU

Podręcznik

Do odbycia tego kursu (a także do pełnego przerobienia niniejszej lekcji) niezbędny jest papierowy podręcznik International Legal English SECOND EDITION wyd. Cambridge. Tym niemniej, do samego wypróbowania kursu  i porównania dostępnych kursów, wystarczy obejrzenie fragmentów powyższej lekcji wideo i przejrzenie materiałów udostępnionych poniżej.

Audio: glosariusz

wyrażenie polskie – wyrażenie angielskie

wyrażenie polskie – pauza na zastanowienie – wyrażenie angielskie

Test z lukami

W każdej luce wpisz od jednego do trzech słów

Fiszki

COMMON LAW
CASE LAW / JUDGE-MADE LAW
CIVIL LAW
CIVIL LAW
CRIMINAL LAW / PENAL LAW
DISPUTE
LEGISLATION
TO BE BOUND BY STH
PRZEPISY / POSTANOWIENIA
PROVISIONS
PRECEDENT
RULING
UWZGLĘDNIĆ
TO TAKE INTO CONSIDERATION
DIRECTIVE
REGULATION
REGULAMIN
RULES AND REGULATIONS / REGULATIONS
USTAWA
STATUTE
PROJEKT USTAWY
BILL
PRZEPIS LOKALNY
ORDINANCE (US) / BY-LAW (UK)
SĄD APELACYJNY
APPELLATE COURT / COURT OF APPEAL
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
COURT OF FIRST INSTANCE
SĄD POKOJU (UK)
MAGISTRATES’ COURT
SĄD HRABSTWA (UK)
COUNTY COURT
SĄD KORONNY (UK)
CROWN COURT
WYSOKI TRYBUNAŁ (UK)
HIGH COURT OF JUSTICE
SĄD NAJWYŻSZY
SUPREME COURT
SĄD REJONOWY (PL)
DISTRICT COURT
SĄD OKRĘGOWY (PL)
REGIONAL COURT
POWÓD
CLAIMANT (UK) / PLAINTIFF (US)
POZWANY
DEFENDANT
SĘDZIA
JUDGE
SEKRETARZ SĄDOWY
COURT CLERK
BIEGŁY SĄDOWY
EXPERT WITNESS
OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ
AFFIDAVIT
POZEW
CLAIM / COMPLAINT / STATEMENT OF CLAIM
ODPOWIEDŹ NA POZEW
ANSWER
PLEADING
SPORZĄDZIĆ
TO DRAW UP / TO PREPARE / TO DRAFT
SPORZĄDZIĆ PROJEKT
TO DRAFT
WYDAĆ
TO ISSUE
WNIEŚĆ COŚ DO SĄDU
TO FILE SOMETHING WITH A COURT
ZŁOŻYĆ COŚ DO ORGANU
TO SUBMIT SOMETHING TO AN AUTHORITY
DORĘCZYĆ COŚ KOMUŚ
TO SERVE STH ON SB / TO SERVE SB WITH STH
TJ.
I.E. / ID EST / THAT IS
NP.
E.G. / EXEMPLI GRATIA / FOR EXAMPLE
M.IN.
INTER ALIA
PRO RATA / PROPORTIONAL / PROPORTIONATE
ON A PRO RATA BASIS / PROPORTIONALLY / PROPORTIONATELY
QUORUM
Z WYKROCZENIEM POZA ZAKRES UMOCOWANIA
ULTRA VIRES
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am
KUP TERAZ PEŁNĄ WERSJĘ TEGO KURSU

Infografiki

KUP TERAZ PEŁNĄ WERSJĘ TEGO KURSU

Wszelkie prawa zastrzeżone © Anna Młodawska

www.legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję