Czym się różni COUNTERPART od COUNTERPARTY? – grafika i przykładowe zdania

Czym się różni COUNTERPART od COUNTERPARTY? – grafika i przykładowe zdania

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i angielskim, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze stron. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi obowiązuje wersja polska.

This contract has been concluded in two identical counterparts in Polish and English, one counterpart in each language version for each party. In case of any discrepancies between language versions, Polish version shall prevail.

Strony są niezależnymi kontrahentami. Umowa nie tworzy spółki osobowej, franszyzy, wspólnego przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa ani stosunku pracy pomiędzy stronami.

The parties are independent counterparties. The contract does not establish a partnership, franchise, joint venture, representation or employment relationship between the parties.

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję