12 przydatnych terminów z prawa konkurencji

12 przydatnych terminów z prawa konkurencji

Find Polish equivalents of the following English expressions in the excerpt from the Polish Act of 16 April 1993 on combating unfair competition quoted below:

contra bonos mores, corruption, interference with contractual relations, fraudulent, creation of barriers to entry, indication of geographical origin, trade secret, misleading, defamation, passing off, pyramid selling, tort of unfair competition

Art. 3.
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

ROZWIŃ, BY WYŚWIETLIĆ ODPOWIEDZI
contra bonos mores – sprzeczne z dobrymi obyczajami
corruption – przekupstwo
interference with contractual relations nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
fraudulent – oszukańcze
creation of barriers to entry utrudnianie dostępu do rynku
indication of geographical origin oznaczenie pochodzenia geograficznego
trade secret tajemnica przedsiębiorstwa
misleading – wprowadzające w błąd
defamation – pomawianie
passing off naśladownictwo produktów
pyramid selling sprzedaż lawinowa
tort of unfair competition czyn nieuczciwej konkurencji

 

Powyższe ćwiczenie pochodzi z mojego podręcznika „Advanced Legal English for Polish Purposes”

 

LEGAL-ENGLISH-EXPERT-grafika-71-SPRZECZNY-Z-DOBRYMI-OBYCZAJAMI

LEGAL-ENGLISH-EXPERT-grafika-72-CZYN-NIEUCZCIWEJ-KONKURENCJI

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję