Tydzień z terminologią z RODO – Dzień 3: Art. 4 DEFINICJE

Tydzień z terminologią z RODO – Dzień 3: Art. 4 DEFINICJE

Poniżej znajdziesz listę terminów, które zostały zdefiniowane w art. 4 RODO – Definicje:

dane osobowepersonal data
przetwarzanieprocessing
ograniczenie przetwarzania restriction of processing
profilowanieprofiling
pseudonimizacjapseudonymisation
zbiór danychfiling system
administratorcontroller
podmiot przetwarzający processor
odbiorcarecipient
strona trzeciathird party
zgodaconsent
naruszenie ochrony danych osobowychpersonal data breach
dane genetycznegenetic data
dane biometrycznebiometric data
dane dotyczące zdrowiadata concerning health
główna jednostka organizacyjnamain establishment
przedstawiciel representative
przedsiębiorcaenterprise
grupa przedsiębiorstwgroup of undertakings
wiążące reguły korporacyjne binding corporate rules
organ nadzorczysupervisory authority
organ nadzorczy, którego sprawa dotyczysupervisory authority concerned
transgraniczne przetwarzanie cross-border processing
mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciwrelevant and reasoned objection
usługa społeczeństwa informacyjnegoinformation society service
organizacja międzynarodowainternational organisation

Pobierz glosariusz z powyższymi słówkami w pdf: Glosariusz RODO art. 4 – Legal English Expert

Poćwicz powyższe słówka na fiszkach:

dane osobowe
personal data
przetwarzanie
processing
ograniczenie przetwarzania
restriction of processing
profilowanie
profiling
pseudonimizacja
pseudonymisation
zbiór danych
filing system
administrator
controller
podmiot przetwarzający
processor
odbiorca
recipient
strona trzecia
third party
zgoda
consent
naruszenie ochrony danych osobowych
personal data breach
dane genetyczne
genetic data
dane biometryczne
biometric data
dane dotyczące zdrowia
data concerning health
główna jednostka organizacyjna
main establishment
przedstawiciel
representative
przedsiębiorca
enterprise
grupa przedsiębiorstw
group of undertakings
wiążące reguły korporacyjne
binding corporate rules
organ nadzorczy
supervisory authority
organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy
supervisory authority concerned
transgraniczne przetwarzanie
cross-border processing
mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw
relevant and reasoned objection
usługa społeczeństwa informacyjnego
information society service
organizacja międzynarodowa
international organisation
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

 

Przeczytaj wszystkie wpisy z tej serii:

Tydzień z terminologią z RODO – Dzień 1: Art. 1-3 LUKI, FISZKI


Wszelkie prawa zastrzeżone © Anna Młodawska 2018. Wszystkie wpisy w dziale FREEBBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Nowe hasła w słowniku
i nowe wpisy na blogu
są dodawane
każdego tygodnia
Prezent za zapisanie się na newsletter
50 zdań po angielsku
przydatnych dla prawnika podczas rozmowy z klientem (tabele, audio, fiszki, test)