50 fiszek: BASIC LEGAL ENGLISH – Sprawdź się!

50 fiszek: BASIC LEGAL ENGLISH – Sprawdź się!

BEZPŁATNE FISZKI – BASIC LEGAL ENGLISH:

SPÓŁKA OSOBOWA
PARTNERSHIP
SPÓŁKA KAPITAŁOWA
COMPANY / CORPORATION
ZARZĄD
MANAGEMENT BOARD
RADA NADZORCZA
SUPERVISORY BOARD
PROTOKÓŁ
MINUTES
SĄD
COURT
SĘDZIA
JUDGE
POWÓD
CLAIMANT / PLAINTIFF
POZWANY
DEFENDANT
ODSZKODOWANIE
DAMAGES
CIĘŻAR DOWODU
BURDEN OF PROOF
AKTA SPRAWY
CASE FILE
POSIEDZENIE SĄDOWE
COURT HEARING
ARBITRAŻ
ARBITRATION
ARBITER
ARBITRATOR / ARBITER
MEDIACJA
MEDIATION
MEDIATOR
MEDIATOR
UGODA
SETTLEMENT
UMOWA
CONTRACT / AGREEMENT
NARUSZENIE UMOWY
BREACH OF CONTRACT
CESJA
ASSIGNMENT
CEDENT
ASSIGNOR
CESJONARIUSZ
ASSIGNEE
NAJEM
LEASE / TENANCY
WYNAJMUJĄCY
LESSOR / LANDLORD
NAJEMCA
LESSEE / TENANT
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
INTELLECTUAL PROPERTY
PRAWO ZWYCZAJOWE
COMMON LAW
PRAWO KARNE
CRIMINAL LAW / PENAL LAW
PRAWO KONKURENCJI
COMPETITION LAW
PRAWO ADMINISTRACYJNE
ADMINISTRATIVE LAW
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
BANKRUPTCY LAW
PRAWO MATERIALNE
SUBSTANTIVE LAW
PRAWO PROCESOWE
PROCEDURAL LAW
PRAWO PRACY
EMPLOYMENT LAW / LABOUR LAW
ŚWIADCZENIE
CONSIDERATION
DŁUŻNIK
DEBTOR / OBLIGOR
WIERZYCIEL
CREDITOR / OBLIGEE
AKT NOTARIALNY
NOTARIAL DEED
HIPOTEKA
MORTGAGE
ZASTAW
PLEDGE
POSIADANIE
POSSESSION
POSIADACZ
POSSESSOR
PRZESTĘPSTWO
CRIME / OFFENSE
CZYN NIEDOZWOLONY / DELIKT
TORT
KANCELARIA PRAWNICZA
LAW FIRM
OSOBA PRAWNA
LEGAL PERSON
OSOBA FIZYCZNA
NATURAL PERSON
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
LIABILITY
NIERUCHOMOŚĆ
REAL PROPERTY / REAL ESTATE / IMMOVABLE
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

INSTRUKCJA:

  1. Popatrz na obrazek i zastanów się, jaki jest angielski odpowiednik danego wyrażenia.
  2. Kliknij „Odróć” i sprawdź czy znałeś/aś poprawną odpowiedź.
  3. Jeśli Twoja odpowiedź była poprawna, kliknij „Wiedziałem/-am” (ta karta jest zaliczona i nie pojawi się ponownie).
  4. Jeśli Twoja odpowiedź była niepoprawna, kliknij „Nie Wiedziałem/-am” (ta karta pojawi Ci się później jeszcze raz).
  5. Ucz się do skutku!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Anna Młodawska 2018. Wszystkie wpisy w dziale FREEBBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Nowe hasła w słowniku
i nowe wpisy na blogu
są dodawane
każdego tygodnia
Prezent za zapisanie się na newsletter
50 zdań po angielsku
przydatnych dla prawnika podczas rozmowy z klientem (tabele, audio, fiszki, test)
Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka trzech stron: www.legalenglishexpert.pl, www.free-english.pl, www.annamlodawska.pl i dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW. Przez ponad 10 lat prowadziła w Warszawie biuro tłumaczeń prawniczych i stacjonarną szkołę Legal English „Transkrypt”. Aktualnie mieszka w Kanadzie i studiuje prawo na University of Toronto, kontynuując z nieustającą pasją nauczanie polskich prawników i tłumaczy online. Instagram: @legalenglishexpert